Terugverdientijd berekenen thuisbatterij

Terugverdientijd thuisbatterij berekenen

04/04/2024

Met een thuisbatterij slaat u opgewekte zonne-energie op voor later gebruik. Hierdoor bent u minder afhankelijk van uw energieleverancier en bespaart u maandelijks op uw energierekening. Het aanschaffen van een thuisbatterij heeft echter een prijskaartje. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer de investering zichzelf terugverdiend.

Op dit moment ligt de terugverdientijd van een thuisbatterij rond de 6 jaar. In deze blog leest u welke factoren de terugverdientijd beïnvloeden, hoe u deze kunt berekenen en beschrijven we een voorbeeld uit de praktijk. Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief BTW. Lees verder om meer te weten te komen over de terugverdientijd van een thuisbatterij.

Ga snel naar:

Gemiddelde terugverdientijd thuisbatterij is 6 jaar

De gemiddelde terugverdientijd van een thuisbatterij ligt momenteel rond de 6 jaar, terwijl deze gemiddeld 20 jaar meegaat. Het is belangrijk om te beseffen dat deze tijd afhankelijk is van verschillende factoren. Denk aan de aanschafwaarde, de energieprijzen en uw energieverbruik.

Door de vele factoren snappen wij dat het lastig is om de terugverdientijd zelf te berekenen. Er achter komen wanneer u een thuisbatterij terugverdient? Onze erkende installateurs berekenen dit graag voor u.

capaciteit berekenen

De BTW-regeling in Nederland en België

In Nederland hoef je geen btw te betalen over de kosten voor installatie van een thuisbatterij. Ook kan je de 21% btw die je betaald hebt over de batterij terugvragen bij de belastingdienst. Hierdoor is een thuisbatterij kopen en plaatsen goedkoper voor Nederlandse huishoudens.

In België is 6% BTW van toepassing op de installatiekosten. Voor woningen ouder dan 10 jaar geldt een verlaagd tarief van 6% BTW op de thuisbatterij. Voor woningen jonger dan 10 jaar betaal je nog steeds het normale tarief van 21% BTW op de thuisbatterij.

Factoren die terugverdientijd beïnvloeden

Zoals eerder benoemd zijn er heel wat factoren die de terugverdientijd van een thuisbatterij beïnvloeden. Aan de ene kant factoren die de investeringskosten beïnvloeden. Aan de andere kant factoren die bepalen hoeveel uw maandelijks gaat besparen. Voordat we ingaan op hoe de terugverdientijd berekend kan worden, geven we hier een overzicht van de factoren:

1. Investeringskosten van een thuisbatterij

De terugverdientijd is natuurlijk erg afhankelijk van de kosten van een thuisbatterij. Wat u betaalt voor een thuisbatterij is weer afhankelijk van de opslagcapaciteit die u nodig denkt te hebben. Hoe groter de batterij, des te meer u betaalt voor de batterij.

Bereken de capaciteit van uw toekomstige thuisbatterij.

  • Investeringskosten: In onderstaande tabel staan de investeringskosten weergegeven:
Capaciteit Kosten
Thuisbatterij 5 kWh
Vanaf € 1.600
Thuisbatterij 10 kWh
Vanaf € 3.200
Thuisbatterij 15 kWh
Vanaf € 4.800
Thuisbatterij 20 kWh
Vanaf € 6.400
Hybride omvormer
€ 1.150
Installatiekosten
€ 750
Slimme batterij sturing
€ 750
  • Installatiekosten: de thuisbatterij moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerde installateur. Deze kosten gemiddeld €750. Bolk Energy Solutions werkt samen met erkende installateurs die de thuisbatterij voor je kunnen installeren.
  • Omvormer: zonnepanelen worden niet standaard geleverd met een hybride omvormer (een omvormer voor zonnepanelen en thuisbatterijen in één). Een hybride omvormer kost € 1.150.
  • Slimme batterij sturing: u heeft de mogelijkheid om een slimme batterij sturing bij uw thuisbatterij te nemen. De kosten hiervan bedragen € 750. Met de slimme batterij sturing kunt u automatisch stroom van het net kopen als die het goedkoopst is. Meer informatie vindt u in deze blog.

2. Jaarlijks energieverbruik

Een tweede factor is het jaarlijkse energieverbruik. Hiermee berekent u hoeveel opslagcapaciteit u nodig heeft en wat u jaarlijks zou kunnen besparen. Hoe hoger uw energieverbruik, hoe groter de besparingsmogelijkheden.

3. Verbruikspatroon van energie

Een thuisbatterij zorgt ervoor dat u zonne-energie kunt gebruiken op momenten wanneer de zon niet schijnt. Bent u overdag veel thuis en verbruikt u dan het meeste energie? Dan verbruikt u energie die rechtstreeks wordt opgewekt door de zonnepanelen. Bent u overdag aan het werk en vooral ‘s avonds thuis? Dan verbruikt u meer stroom op momenten dat de zon niet schijnt. Een thuisbatterij vangt dan grotendeels uw energiebehoefte op met gratis energie. Hoeveel u kunt besparen is dus mede afhankelijk van uw verbruikspatroon.

4. Soort energiecontract

Bij de terugverdientijd van uw thuisbatterij speelt ook uw energiecontract een rol. Betaalt u een hoog tarief per kWh? Dan kunt u meer besparen met een hoger zelfverbruik van zonne-energie en wordt een thuisbatterij interessanter. Met een energiecontract met flexibele uurtarieven kunt u in de wintermaanden (als de zon te weinig schijnt) de thuisbatterij opladen op de momenten dat de stroom het goedkoopst is.

Situatie in Nederland met de salderingsregeling

Recente ontwikkelingen in de Nederlandse energiemarkt hebben geleid tot de introductie van vaste terugleververgoedingen. Dit geldt voor zowel vaste als variabele energiecontracten, maar niet voor dynamische contracten.

De reden hiervoor is de salderingsregeling, die energiebedrijven verplicht om de hoeveelheid stroom die klanten terugleveren af te trekken van de stroom die ze afnemen op de jaarafrekening. Hierdoor is er voor de energiebedrijven financiële onzekerheid ontstaan, deels omdat de productie van zonne-energie moeilijk te voorspellen is.

Vaste teruglevering kosten voorkomen

De recente aanpassingen hebben ertoe geleid dat de kosten als gevolg van de onvoorspelbaarheid van teruggeleverde zonne-energie nu worden toegeschreven aan energiebedrijven. Om hun winsten te beschermen, hebben sommige energiebedrijven gereageerd door vaste teruglevertarieven in te voeren.

Als gevolg hiervan moeten klanten met zonnepanelen extra betalen voor de hoeveelheid stroom die ze terugleveren. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van gestaffelde berekeningen.

Zo betaalt u bijvoorbeeld €‎252 per jaar bij jaarlijkse teruglevering‎ van 2100 kWh. Of €‎552 per jaar bij teruglevering van 5200 kWh.

In de tabel hieronder staan de vaste terugleverkosten per dag en per maand, inclusief btw, afhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde kWh:

Schaal Vaste terugleveringskosten per dag (incl. btw) Vaste terugleveringskosten per maand (incl. btw)
Schaal 0 (0 - 5 kWh)
€ 0,-
€ 0,-
Schaal 1 (5 - 1000 kWh)
€ 0,13
€ 4,-
Schaal 2 (1000 - 2000 kWh)
€ 0,41
€ 12,50
Schaal 3 (2000 - 3000 kWh)
€ 0,69
€ 21,-
Schaal 4 (3000 - 4000 kWh)
€ 0,95
€ 29,-
Schaal 5 (4000 - 5000 kWh)
€ 1,23
€ 37,50
Schaal 6 (> 5000 kWh)
€ 1,51
€ 46,-

Dynamische energiecontracten als oplossing

Dynamische energiecontracten zijn een manier om de nieuwe terugleververgoedingen te compenseren. Bij dit type contract hangt de prijs die u betaalt of ontvangt voor stroom af van het moment waarop u stroom inkoopt of teruglevert. Er gelden dus geen vaste kosten voor teruggeleverde energie.

Dit type contract is voordelig voor mensen die zonnepanelen bezitten. Met dit contract kunt u namelijk profiteren van fluctuerende energieprijzen gedurende de dag. Bovendien hoeft u geen extra kosten te betalen voor opgewekte zonne-energie die wordt teruggeleverd. Dit zorgt ervoor dat u uw zonnepanelen rendabel kunt gebruiken.

Met onze slimme batterij sturing bent u onafhankelijk van uw energieleverancier en kunt u gebruik maken van alle energieleveranciers met een dynamische energiecontract zoals de ANWB.

De rol van thuisbatterijen

Een thuisbatterij kan de impact van vaste terugleververgoedingen verder verminderen. Door thuis energie op te slaan voor eigen gebruik, levert u minder energie terug aan het net. Hierdoor worden er minder kosten in rekening gebracht.

Slimme batterij sturing maakt het ook mogelijk om dynamisch te laden. De batterij wordt dan precies opgeladen in perioden waarin stroom goedkoop is. Op deze manier werken de batterij en de zonnepanelen optimaal samen met uw dynamische energiecontract.

Met een thuisbatterij, een dynamisch contract en “slimme batterijsturing” kunt u met uw zonnepanelen optimaal inspelen op de veranderende markt. Zelfs als de salderingsregeling blijft dalen, blijft uw investering renderen. Met deze combinatie kunt u flexibel blijven reageren op stijgende en dalende energieprijzen en kan het zelfs zo zijn dat de terugverdientijd nog korter zal zijn.

De rol van de onbalansmarkt

De onbalansmarkt is een deel van de energiemarkt dat reageert op directe veranderingen in vraag en aanbod van elektriciteit. Anders dan bij vaste of variabele energiecontracten, waar de prijs van tevoren of periodiek wordt vastgesteld, verandert de prijs op de onbalansmarkt elk kwartier. Dit komt doordat deze markt inspeelt op onmiddellijke veranderingen in het elektriciteitsnetwerk. Bijvoorbeeld een plotselinge daling van windenergie of een onverwachte uitval van een energiecentrale.

Juist dit dynamische aspect maakt het voor consumenten met een thuisbatterij mogelijk om slim om te gaan met het opladen en ontladen van hun batterij. Door stroom op te slaan als de prijs laag is (bij veel aanbod) en deze terug te leveren of te gebruiken als de prijs hoog is (bij weinig aanbod) kunnen thuisbatterij-bezitters inspelen op prijsfluctuaties. Hierdoor heb je kans op financieel voordeel door de lagere energiekosten of zelfs winst door stroom te verkopen tegen hogere prijzen.

Het capaciteitstarief in België (Vlaanderen)

In Vlaanderen speelt ook het capaciteitstarief een rol op de terugverdientijd. Dit tarief is gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse piek en beïnvloedt de netvergoeding. Slimme batterijsturing kan deze pieken helpen verminderen door energie op te slaan in tijden van lage vraag en weer vrij te geven wanneer de vraag – en dus de prijs – hoger is.

Met een dynamisch energiecontract kan de gebruiker profiteren van de laagste energieprijzen. Slimme batterijsturing reageert op deze prijsschommelingen door op strategische momenten op te laden en te ontladen. Het algoritme houdt rekening met de dagelijkse productie van zonnepanelen en de stroomvraag in huis om een optimale balans te bereiken. Zo wordt de zelf opgewekte energie gemaximaliseerd en de energierekening geminimaliseerd.

Kortom, dankzij slimme batterijsturing in combinatie met een dynamisch energiecontract kunnen Vlaamse huishoudens actief deelnemen aan de energiemarkt, hun energiekosten verlagen en hun energieverbruik optimaliseren.

Terugverdientijd berekenen

Uit onderzoek van Bliq blijkt dat een thuisbatterij de jaarlijkse energiekosten kan verlagen voor huishoudens met dynamische energieprijzen. Met een nieuw ontwikkelde tool hebben ze het financiële verschil berekend tussen energie afnemen met “dynamisch contract en thuisbatterij” versus een “dynamisch contract zonder thuisbatterij”

Uit dit onderzoek kwam de volgende gemiddelde jaarlijkse besparing naar voren:

De analyse kijkt naar de toekomst waarin trends zoals negatieve stroomprijzen en grotere prijsschommelingen vaker zullen voorkomen door meer zon- en windenergie. Dit zal het besparingspotentieel van thuisbatterijen vergroten.

Thuisbatterijen maken het mogelijk voor huishoudens om flexibel in te spelen op prijsverschillen. Ze kunnen namelijk overschotten opslaan en later terugleveren als de prijzen hoger zijn.

Het rekenhulpmiddel laat zien hoe belangrijk innovatie is voor lagere energierekeningen in de toekomst. Naarmate de energiehandel sneller wordt, ontstaan meer mogelijkheden om te besparen door te reageren op verschillen van meer dan 5 cent per kWh. Zo dragen we bij aan duurzame energieopwekking.

Systeem Gemiddelde besparing per jaar
5 kWh opslagcapaciteit
€422
10 kWh opslagcapaciteit
€873
15 kWh opslagcapaciteit
€1.227
20 kWh opslagcapaciteit
€1.702
25 kWh opslagcapaciteit
€2.234

Terugverdientijd berekenen

De formule om de terugverdientijd te berekenen is vrij simpel.

terugverdientijd in jaren = Investeringskosten / Besparing per jaar

 

Berekenen van investering

Om de investeringskosten te berekenen telt u de volgende kosten bij elkaar op:

Investering = prijs van thuisbatterij + installatiekosten + eventuele hybride omvormer

De prijs van de thuisbatterij is afhankelijk van de benodigde opslagcapaciteit. In deze blog berekend u hoeveel opslagcapaciteit u nodig heeft.

 

Besparing berekenen

Hoeveel u maandelijks kunt besparen is afhankelijk van uw energieverbruik, uw verbruikspatroon en de prijs die u betaalt per kWh. Hoeveel energie u kunt besparen berekend u door de volgende formule:

Dagelijkse besparing = gemiddeld nachtverbruik per dag * energietarief

Voorbeeld van berekening

In dit voorbeeld nemen we een gezin van vier personen, twee ouders en twee kinderen. Het huis is al volledig gasloos met een warmtepomp. De wasmachine wordt al zoveel mogelijk overdag aangezet als de zon schijnt. Gemiddeld verbruikt zo’n gezin 18 kWh per dag.

Het gezin heeft ervoor gekozen om een thuisbatterij aan te schaffen met een opslagcapaciteit van 15 kWh ter waarde van €4.800. De hybride omvormer kost €1.150, de installatiekosten bedragen €750 en de slimme batterij sturing kost ook €750.

De totale investering komt neer op €7.450,-

€7.450 / €1.227 = een terugverdientijd van 6 jaar.

Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde besparing met een 15 kWh uur thuis batterij €1.227 per jaar is. Dit komt overeen met de handel in energie van 16,8 kWh per dag met een gemiddelde winst van 20 cent per kWh.

16,8 kWh x 20 cent x 365 dagen = €1.227 per jaar.

Dit is mogelijk omdat de 15 kWh thuisbatterij meerdere keren per dag opgeladen kan worden als de energie goedkoop is.

Conclusie: is een thuisbatterij rendabel?

We kunnen geen eenduidig antwoord geven op de vraag of een thuisbatterij rendabel is. Per situatie is het verschillend of dit het geval is. Al met al kunnen we vanuit onze ervaring concluderen dat in de meeste gevallen een thuisbatterij rendabel is. Voornamelijk wanneer u een grote energiebehoefte heeft.

We hopen dat we u hebben geholpen om een keuze te kunnen maken of een thuisbatterij voor u rendabel is. Heeft u nog vragen over de mogelijkheden voor een thuisbatterij? Of wilt u door onze installateur een inschatting laten maken hoe snel u een thuisbatterij terugverdient? Neem dan contact met ons op. 

Offerte aanvragen voor een thuisbatterij

Wilt u weten wat een thuisbatterij u kost? Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vul uw gegevens in en wij sturen u zo snel mogelijk een offerte.

Main-logo
Bolk Energy Solutions is official
Renon Power Benelux Distributor