Subsidie op thuisbatterijen

Zit er subsidie op een thuisbatterij in Nederland?

07/05/2024

De belangstelling voor het opslaan van zelf opgewekte energie is de laatste jaren toegenomen. Waar zonnepanelen al langer bekend zijn, lijken thuisbatterijen ook definitief door te breken. Eigenlijk logisch, want zo kunt u overtollige zonne-energie opslaan en later weer gebruiken.

Maar de investering voor een thuisbatterij is vaak vrij prijzig. Daarom is dit voor veel belanghebbenden nog steeds een reden om er niet in te investeren.

In dit artikel gaan we dieper in op een veelgestelde vraag met betrekking tot de financiering: bestaat er in Nederland subsidie voor de aanschaf van een thuisbatterij?

Ga snel naar:

Wat is een thuisbatterij precies?

Om de vraag naar mogelijke subsidies voor thuisbatterijen te begrijpen, is het goed om eerst uit te leggen wat een thuisbatterij eigenlijk is. Een thuisbatterij, ook wel thuisaccu genoemd, is een energieopslagsysteem dat is ontworpen voor gebruik in woningen of bedrijven.

Met een thuisbatterij kan energie die is opgewekt door bronnen zoals zonnepanelen worden opgeslagen. De opgeslagen energie kan op een later moment worden teruggeleverd aan de woning, bijvoorbeeld wanneer de zon niet schijnt of tijdens piekuren. Overtollige energie van het elektriciteitsnet kan ook worden opgeslagen.

Op deze manier maakt een thuisbatterij het mogelijk om optimaal gebruik te maken van zelf opgewekte energie. Het systeem zorgt ervoor dat hernieuwbare energie op het meest geschikte moment kan worden gebruikt. Dit draagt bij aan een beter rendement van zonnepanelen en onafhankelijkheid van het energienet.

Thuisbatterij subsidie in Nederland

Subsidie op een thuisbatterij in Nederland?

Helaas is er momenteel in Nederland geen specifieke subsidieregeling voor de aankoop van een thuisbatterij door particulieren. Dit betekent dat de volledige investeringskosten voor eigen rekening zijn.

Er is wel een positieve ontwikkeling op fiscaal gebied. Vanaf begin 2024 kunnen consumenten de betaalde BTW bij aanschaf van een thuisbatterij terugvragen. Aangezien het BTW-tarief voor thuisbatterijen 21% is, kan dit zorgen voor een flinke kostenbesparing.

Hoewel het geen subsidie is, helpt de mogelijkheid tot BTW-teruggave de drempel te verlagen om toch te kiezen voor een thuisbatterij. Meer informatie over de BTW-teruggave voor thuisbatterijen vindt u hier.

Pleidooi voor subsidie door belangengroepen

Ondanks dat er geen directe subsidies zijn, groeit de roep om financiële steun voor thuisbatterijen. Verschillende belangengroepen en politieke partijen pleiten ervoor om thuisbatterijen op te nemen in bestaande subsidieregelingen voor duurzame energie.

GroenLinks stelt bijvoorbeeld dat subsidies de investeringsdrempel voor huishoudens kunnen verlagen. Dit zou de Nederlandse energietransitiedoelstellingen op de langere termijn ten goede komen. Met financiële steun zou de aanschaf van een thuisbatterij aantrekkelijker worden voor meer particulieren.

Hierdoor zou de capaciteit voor thuisopslag van zelf opgewekte energie kunnen groeien. Dit helpt weer om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie te optimaliseren. De roep om subsidies komt dus voort uit de wens om de energietransitie te stimuleren.

Vergelijking met buurlanden

Het is interessant om de situatie in Nederland te vergelijken met die in onze buurlanden. Duitsland en andere landen hebben bijvoorbeeld wel subsidies die specifiek gericht zijn op thuisbatterijen.

Zo biedt Duitsland financiële steun aan huishoudens die investeren in zowel zonnepanelen als thuisbatterijen. Ook België had tot voor kort een premie beschikbaar, maar die is inmiddels verlopen.

Het verschil met de Nederlandse situatie illustreert hoe een stimulerend overheidsbeleid de adoptie van thuisbatterijen kan bevorderen. Een consistente, ondersteunende aanpak zoals in Duitsland lijkt gunstiger voor de energietransitie. Dit laat zien hoe subsidieregelingen een rol kunnen spelen bij de vraag naar thuisbatterijen.

Subsidiemogelijkheden voor bedrijven

Hoewel particuliere huishoudens momenteel geen directe subsidies ontvangen, zijn er wel mogelijkheden voor bedrijven en organisaties. Zakelijke gebruikers kunnen in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Met deze regeling kunnen bedrijven een deel van de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen aftrekken van hun winst. De EIA kan de aanschaf van een batterijsysteem dus aantrekkelijker maken.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een interessante regeling voor bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Via de EIA kan maar liefst 45% van de investeringskosten worden afgetrokken van de belastbare winst. Dit bovenop de normale afschrijvingskosten maakt groene investeringen fiscaal gezien een stuk aantrekkelijker.

Voorwaarden voor de EIA

Om in aanmerking te komen voor de EIA moeten investeringen aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo moeten thuisbatterijen op de zogenoemde Energielijst staan en moeten bedrijven inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig zijn. Daarnaast moet de investering minimaal €2.500 zijn.

Voordelen van de EIA

De EIA biedt niet alleen financiële voordelen, maar stimuleert ook de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Door te investeren in thuisbatterijen kunnen bedrijven hun energie-efficiëntie verbeteren en hun ecologische voetafdruk verkleinen. Daarnaast kunnen ze profiteren van een betrouwbare energievoorziening, zelfs tijdens perioden van piekverbruik of stroomuitval.

Duurzaamheid stimuleren

Al met al biedt de EIA zakelijke gebruikers een aantrekkelijke mogelijkheid om te investeren in thuisbatterijen en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Het is zeker de moeite waard voor bedrijven om de mogelijkheden van de EIA te onderzoeken en te kijken hoe ze kunnen profiteren van deze fiscale stimulans.

Subsidie vanuit de Rabobank voor MKB-bedrijven

De Rabobank heeft een MKB Duurzaamheidsbijdrage geïntroduceerd. Hiermee helpt de bank Nederlandse MKB-ondernemers bij het realiseren van hun duurzame plannen. Er is een totaalbedrag van €50 miljoen beschikbaar gesteld.

Ondernemers die minimaal drie jaar zakelijke klant zijn bij de Rabobank, kunnen eenmalig 12,5% van de factuur voor hun duurzame investering terugvragen. Dit is maximaal €10.000.

De investering moet duurzaam zijn en op de Energielijst staan. De factuur moet minimaal €5.000 (excl. btw) bedragen.

Voor MKB-bedrijven biedt deze regeling een kans om de kosten van een thuisbatterij te verlagen. 

Let op: de regeling stopt per 31-12-2025 of wanneer de grens van €50 miljoen is bereikt.

Toekomstperspectief met betrekking tot subsidie

Hoewel er op dit moment geen subsidies voor thuisbatterijen zijn, zou dit in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Gezien de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid en de groeiende aandacht voor het onderwerp, lijkt de kans reëel dat er uiteindelijk meer stimuleringsmaatregelen komen.

Zo zou de geleidelijke afschaffing van de salderingsregeling, die in 2025 ingaat, de overheid kunnen aanmoedigen om alternatieven aan te bieden. Subsidies zouden thuisbatterijen aantrekkelijker kunnen maken. Dit is op dit moment alleen speculatief.

Als thuisbatterijen een vergelijkbaar pad volgen als zonnepanelen in het verleden, ziet de toekomst er hoopvol uit wat betreft bredere publieke acceptatie en mogelijke steun. De komende jaren zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid komen over de ontwikkeling van het beleid op dit gebied.

Waarom een thuisbatterij ook zonder subsidie de moeite waard is

Hoewel er in Nederland geen directe subsidie geldt voor thuisbatterijen, zijn er toch talloze redenen waarom de investering wel de moeite waard is:

 • Onafhankelijkheid van energieleveranciers: Door zelf opgewekte elektriciteit op te slaan, vergroot u uw zelfvoorzienendheid en vermindert u de afhankelijkheid van traditionele energieleveranciers.
 • Duurzamer energieverbruik: Het opslaan van overtollige zonne-energie in een thuisbatterij draagt bij aan een duurzamere energievoorziening en vermindert verspilling.
 • BTW-teruggave: U komt in aanmerking voor een BTW-teruggave van 21%, wat de investering nog aantrekkelijker maakt.
 • Besparing op energierekening: Met een dynamisch energiecontract kunt u energie opslaan tijdens goedkope daluren en gebruiken tijdens piekuren, waardoor uw energierekening lager uitvalt.
 • Bijdrage aan de stabiliteit van het energienet: Door stroom op te slaan met uw eigen thuisbatterij draagt u bij aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het energienet en voorkomt u overbelasting.

Kortom, ondanks dat er geen subsidies zijn, zijn er genoeg voordelen om te investeren in een thuisbatterij.

Een thuisbatterij kopen bij Bolk Energy

Hoewel er in Nederland geen subsidies zijn voor thuisbatterijen, blijft het kopen van een thuisbatterij aantrekkelijk voor wie wil investeren in duurzame energie. Bij Bolk Energy bent u aan het juiste adres voor uw thuisaccu. Bij ons profiteert u van:

 • Een compleet batterijsysteem
 • Geen abonnementskosten
 • Inzicht in vermogen en verbruik via de app
 • Installatie en service door een erkend installateur voor een juiste plaatsing
 • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 • Uitbreidingsmogelijkheden wanneer nodig


Bent u klaar om uw model te kiezen? Vraag dan direct een offerte aan voor uw thuisaccu bij Bolk Energy!

Vragen? Neem gerust contact met ons op

Heeft u nog vragen over thuisbatterijen? Wij helpen u graag verder met advies op maat. Wij kijken mee naar uw specifieke situatie om de beste oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op via de website of telefonisch. We staan voor u klaar! 

Veelgestelde vragen over subsidie voor thuisaccu's in Nederland

Op dit moment ontvangen particuliere gebruikers in Nederland geen premies of subsidies voor de aanschaf van een thuisbatterij. Er zijn wel enkele fiscale regelingen om de kosten te verlagen:

 • Sinds begin 2024 kunnen particulieren de 21% BTW terugvragen die ze hebben betaald bij de aanschaf van een thuisbatterij. Dit leidt tot een kostenbesparing van 21% op de aankoopprijs.
 • Voor bedrijven is het mogelijk om te profiteren van de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor groene investeringen. Hierdoor kan 45% van de investering in een thuisaccu worden afgetrokken van de winst. Dit is van toepassing wanneer de batterij op naam van het bedrijf wordt gekocht.

Directe premies zijn nog niet aan de orde in Nederland. Maar belastingregelingen bieden wel mogelijkheden om de kostenstijging van een thuisaccu op te vangen.

Om een thuisbatterij op de juiste manier te (laten) installeren, is het belangrijk om samen te werken met een gecertificeerde installateur. Deze professionals hebben de nodige kennis en ervaring om de accu veilig en optimaal in het thuissysteem te implementeren.

Tijdens de installatie plaatst en configureert de monteur de accu, sluit deze aan op zonnepanelen en/of het elektriciteitsnet en test de werking. Hij regelt ook eventuele vergunningstrajecten. Daarnaast blijft de installateur beschikbaar voor periodiek onderhoud en kalibratie van het systeem.

Bij de aanschaf van een thuisaccu is het aan te raden om de bijbehorende installatie af te nemen bij een erkende partij. Zij bieden de garantie van een professionele inbedrijfstelling volgens de laatste technieken en voorschriften.

Offerte aanvragen voor een thuisbatterij

Weten waar u aan toe bent? Start direct vrijblijvend uw offerteaanvraag of neem contact op als u advies wil over de keuze van een thuisbatterij.

Wat gaat er hierna gebeuren?

thuisbatterij-subsidie

Contact moment

Telefonisch of per e-mail contact met onze Bolk Energy Solutions expert

thuisbatterij-subsidie

Persoonlijk aanbod

Op maat gemaakte offerte voor uw situatie

thuisbatterij-subsidie

Uw akkoord

Als de offerte akkoord is zien we graag uw bevestiging tegemoet

Inplannen installatiedatum

Inplannen installatiedatum

In overleg plannen we spoedig een geschikte installatiedatum

thuisbatterij-subsidie

Volledige installatie

Onze ervaren installatiepartners installeren de thuisbatterij in 1 dag